top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAzrieli-Hirsh And Co

בנקים מרכזים

מי הם הבנקים המרכזים מהו המונח הקלה כמותית, וכיצד הם שולטים על שערי הריבית, מה זה מדיניות מוניטרית, ניציים, יונים, ומה זה אומר בעצם?


בנקים מרכזיים הם שולטים במדיניות המוניטרית של המדינה. חברי הבנק המרכזי יקבעו את גודל ושיעור הצמיחה של היצע הכסף, זרימת הכסף למשק, אשר בתורו משפיע על הריבית. עם השפעתם הישירה על היצע הכסף, הדבר בתורו משפיע על הביקוש והמחיר של מטבע. ישנן מדיניות שונה בהן יכול בנק מרכזי להשתמש כדי לנסות להשפיע על השווקים. הם יעשו זאת כדי שיוכלו לשמור על המטבע ברמות ספציפיות. בנקים מרכזיים יתערבו לפעמים בשוק המטבעות. זה יקרה כאשר בנק מרכזי רוכש או מוכר את המטבע של המדינה בשוק המט"ח כדי להשפיע על ערכו. נוהג זה של התערבויות במטבע נועד בדרך כלל לשמור על ערך מטבע מקומי נמוך לעומת מטבעות זרים אחרים. הערכת שווי מטבע גבוהה יותר יכולה לגרום לייצוא להיות פחות תחרותי, בהתחשב במחיר של המוצרים שאז המחיר גבוה יותר בעת רכישה במטבע חוץ.


הסיבה לשינוי הריבית


בנקים מרכזיים הם שולטים במדיניות המוניטרית של המדינה. חברי הבנק המרכזי יקבעו את גודל ושיעור הצמיחה של היצע הכסף, זרימת הכסף למשק, אשר בתורו משפיע על הריבית. עם השפעתם הישירה על היצע הכסף, הדבר בתורו משפיע על הביקוש והמחיר של מטבע. ישנן מדיניות שונה בהן יכול בנק מרכזי להשתמש כדי לנסות להשפיע על השווקים. הם יעשו זאת כדי שיוכלו לשמור על המטבע ברמות ספציפיות. בנקים מרכזיים יתערבו לפעמים בשוק המטבעות. זה יקרה כאשר בנק מרכזי רוכש או מוכר את המטבע של המדינה בשוק המט"ח כדי להשפיע על ערכו. נוהג זה של התערבויות במטבע נועד בדרך כלל לשמור על ערך מטבע מקומי נמוך לעומת מטבעות זרים אחרים. הערכת שווי מטבע גבוהה יותר יכולה לגרום לייצוא להיות פחות תחרותי, בהתחשב במחיר של המוצרים שאז המחיר גבוה יותר בעת רכישה במטבע חוץ.


הקלה כמותית


הקלה כמותית היא שיטה לא שגרתית של מדיניות מוניטרית, שתכלול רכישת נכסים בערבות המדינה, בדרך כלל אג"ח. זה נעשה בדרך כלל כאשר הריבית נמוכה, זו תהיה דרך נוספת לנסות לעודד צמיחה והוצאות, על ידי הזרמת כספים ישירות למערכת הפיננסית. כלי שהבנקים המרכזיים, כמונו, יכולים להשתמש בכדי להזרים כסף ישירות למשק. כפי שתואר על ידי הבנק המרכזי האנגלי: כסף הוא פיזי, כמו שטרות כסף, או דיגיטלי, כמו הכסף בחשבון הבנק שלך. הקלות כמותיות מערבות אותנו ביצירת כסף דיגיטלי. לאחר מכן משתמשים בו כדי לקנות דברים כמו חוב ממשלתי בצורה של אג"ח. אתם יכולים גם להיתקל במילה QE כן 'QE' או 'רכישת נכס' - זה אותו הדבר, מטרת QE היא פשוטה: על ידי יצירת הכסף 'החדש' הזה אנו שואפים להגביר את ההוצאות והשקעות בכלכלה.


חברי הצבעה


לכל בנק מרכזי יהיו חברי הצבעה, אלה יהיו אלה שמצביעים כיצד הבנק צריך לפעול בכל הקשור למדיניות מוניטרית. הם יצביעו על העלאות והורדות ריביות והקלות כמותיות. חשוב להיות מודעים מיהם חברי ההצבעה הללו, שכן כאשר הם מדברים מעת לעת, לקראת החלטות הריבית, הם יכולים לעתים קרובות לספק רמזים או תובנות לגבי מהי עמדתם וכיצד הם עשויים להצביע. וזה בהחלט יכול להשפיע על המטבעות.


ניציים ויוניים


נצים ויונים באופן כללי, הנצים הם החברים הנוטים לרצות מדיניות מוניטרית הדוקה יותר כדי לצנן את האינפלציה והצמיחה, ואילו היונים נוטות לרצות במדיניות מוניטרית רופפת יותר שתתמוך בצמיחה ובאינפלציה. בדרך כלל, השקפתו של נץ נוטה לחזק מטבע, בשל האמצעים שבהם הוא מבקש. בצד השני, אצל יונים השקפתם בדרך כלל תשפיע לרעה על חוזקו של מטבע.Comments


bottom of page