top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAzrieli-Hirsh And Co

קרקעות חקלאיות למכירה – יהלום לא מלוטש


קרקע חקלאית ליד הים , קרקעות חקלאיות
תמונה של קרקע חקלאית ליד הים

כותרת הכתבה מציגה הקבלה בלתי טיפוסית, הרי מה הקשר בין קרקעות חקלאיות למכירה ליהלומים? במילה אחת – פוטנציאל! בדיוק כמו שליהלום יש את הפוטנציאל בעזרת שילוב נכון של פעולות להפוך לאבן חן יקרה מפז כך גם קרקעות חקלאיות למכירה מחזיקות בפוטנציאל להפוך לנכס בעל ערך רב ביותר. מה הופך איתור קרקעות חקלאיות למכירה לנכס רב ערך?

כמו בכל השקעה אחרת הרעיון שעומד מאחורי העניין הינו פשוט בבסיסו. ערכן של קרקעות חקלאיות למכירה היינו יחסית נמוך אך הם כולם בעלות פוטנציאל לעבור שינוי יעוד ולהפוך לקרקעות המיועדות למגורים או תעשייה בעלות ערך ותשואה גבוהים. כך בעצם על ידי רכישה של הקרקע הנכונה בתנאים הנכונים המשקיע יכול ליהנות לאחר תהליך של מספר שנים מרווחים הנאמדים בעשרות ואף מאות אחוזים יותר מהשקעתו המקורית.

איך מאתרים קרקע חקלאית להשקעה חשוב לזכור שלא כל הקרקעות החקלאיות המוצעות למכירה יעברו בסופו של דבר שינוי יעוד וזה בדיוק המקום לשאול את השאלה איך לאתר קרקע חקלאית להשקעה שתהיה במינימום הסיכון האפשרי? ישנם מספר אינדיקטורים אשר יכולים להעיד על "איכות" ההשקעה. ככלל קרקע חקלאית להשקעה הנמצאת קרוב לישוב קיים ואטרקטיבי תהיה בעלת סיכוי רב יותר לעבור תהליך הפשרה מקרקע מבודדת. העדיפות הינה לקרקעות חקלאיות בסביבת ישובים הנהנים באופן קבוע מנתוני גידול אוכלוסין ונחשבים לישובים בעלי רמה סוציו-אקונומית בינונית ומעלה.

כמו כן בתוכניות מתאר אזוריות וארציות יש לשים לב ששטח הקרקע המוצעת למכירה לא נמצא באזור שמתוכננת בו תוכנית להעברת תשתית ארצית מרכזית כלשהי ושהשטח לא מצוין כמיועד לשימור.

דגשים ספציפיים לגבי קרקע למכירה

כעת נעבור על מספר פרטים חשובים שצריך לשים עליהם דגש כאשר מאתרים קרקע כדאית לרכישה אשר מתאימה לדרישות שהצגנו בעניין קרקעות חקלאיות למכירה. חשוב מאוד לוודא שהמוכר הינו בעליו החוקיים של השטח. קרקע למכירה שמתאימה להשקעה צריכה להיות רשומה בטאבו על שמו.

קרקעות חקלאיות למכירה מסוימות עלולות להתגלות כקרקעות שבעצם מוחכרות לאדם פרטי על ידי המדינה. קרקעות אלו יוחזרו לבעלות המדינה במקרה של שינוי יעוד ואין כל ערך מעשי להשקיע בהם. קרקעות חקלאיות למכירה – הדרך להצלחה

כאשר הולכים על איתור קרקעות חקלאיות למכירה חשוב לזכור שהדגש לפרטים וסבלנות הינו שם המשחק. אופי ההשקעה הינו נינוח יותר ומתבסס פחות על תחושת בטן וזרימת השוק אלא יותר על היכולת לראות את המצב הקיים ולהסיק ממנו לגבי התפתחויות עתידיות.

חשוב לזכור שבסופו של יום אוכלוסייתה של המדינה גדלה באופן מתמיד שנה אחרי שנה ויחד איתה גם הערים והישובים, אשר בסביבתם יש קרקעות חקלאיות למכירה רבות. מודיעון הינה עיר שהוקמה מאפס, מערב ראשון לציות הייתה חולות לפני פחות מעשרים שנה ויקנעם צמחה למימדים מרשימים בעזרת מקומות עבודה איכותיים שנוצרו בסמיכות אליה.

התרחבות זו היינה תהליך טבעי וכחלק מתהליך זה קרקעות חקלאיות למכירה בעבר, בדיוק כמו קרקעות רבות בעתיד, עברו שינוי יעוד בשביל לאפשר את המשך ההתפתחות ומשקיעים שראו את הנולד הניבו רווחים משמעותיים.

קרקעות חקלאיות למכירה קורצות לכם – לא חייבים לעשות את זה לבד

מתוך הבנה שלא כולנו כרישי נדל"ן ושמשקיעים פרטיים רבים עלולים להירתע מלהיכנס לתחום שאינם בקיעים בו קמו מספר חברות, אשר אזריאלי הירש גאה להיות מהבולטות שבהן, במטרה לשמש כיועץ ומתווך למשקיע הפרטי שמתעניין בהשקעה בקרקע חקלאית.

קרקעות חקלאיות למכירה אשר מהוות השקעה מומלצת מאותרות על ידי סוכנים מקצועיים בעלי רקע ונסיון רב בתחום הנדל"ן ומשווקות למשקיעים פוטנציאליים תוך ייעוץ וליווי משפטי צמוד.Comments


bottom of page